Bedrijfsethiek
Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek

Crescent is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om zich bij het nastreven van haar bedrijfsdoelstellingen op ethische wijze te gedragen, en het bedrijf, met inbegrip van al haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en/of geconsolideerde holdings, zet zich in voor de volgende praktijken:
Investering
Wij zullen niet investeren in een van de volgende gebieden:

 1. marketing, ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens
 2. marketing, ontwikkeling of productie van oorlogswapens of andere bewapening
 3. marketing, ontwikkeling of productie van producten waarbij dierenhuiden of dierenproeven betrokken zijn
 4. productie van strategische onderdelen van wapensystemen van welke aard ook
 5. marketing, ontwikkeling of productie van pornografie of producten uit de seks-, harddrugs- of tabaksindustrie

Werkgelegenheid
Wij zullen ons niet inlaten met een van de volgende activiteiten

 1. gebruik van kinderen onder de wettelijke leeftijd voor tewerkstelling
 2. gebruik van dwangarbeid, schuldarbeid of verplichte arbeid

Discriminatie
Wij zullen onze werknemers niet discrimineren op een van de volgende gebieden

 1. op grond van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd of nationaliteit
 2. op grond van zwangerschap of zwangerschapsverlof

Aankoop
Wij zullen controles en procedures invoeren om ervoor te zorgen dat al onze leveranciers en onderaannemers

 1. ethische normen hanteren die geen van bovenstaande in het gedrang brengen
 2. over controles en procedures beschikken die garanderen dat hun leveranciers of onderaannemers geen van bovenstaande zaken in het gedrang brengen

Preventie van corruptie
Wij zullen in onze distributie- en leveringsovereenkomsten standaard anti-omkopingsclausules opnemen. In ons werkgelegenheidsbeleid worden maatregelen beschreven die kunnen en zullen worden genomen om corruptie te voorkomen. Crescent, als overheidsbedrijf en lid van de ETHIBEL Sustainability index, respecteert de regels van Corporate Governance.

 

Related Posts

Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – Crescent trading update

Leuven, België – 19 februari 2024 – 7u30, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent rapporteert een niet-geauditeerde omzet voor 2023 van …

Halfjaarverslag

Crescent Group Bedrijfsupdate Eerste semester 2023

Crescent Groep Business Update Eerste semester 2023 Bekijk hier de online vergadering!    

Halfjaarverslag

Crescent half year results 2023 – Volledig verslag – Full Report (in Dutch)

Halfjaarverslag-Crescent-2023

Scroll naar boven