Investeerdersrelaties

Aandeelhoudersvergaderingen

Algemene Aandeelhoudersvergadering 2022

Convocation Ordinary General Meeting (including agenda) (NL) Convocation Ordinary General Meeting (including agenda) (UK)   Documenten Volmachtformulier Stemformulier Proxy Voting form Jaarverslag 2021 (inclusief Jaarverslag …

Aandeelhoudersvergaderingen

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 2022

Convocation Extraordinary General Meeting (including agenda) (NL) Convocation Extraordinary General Meeting (including agenda) (UK)   Documenten Formulier om te stemmen bij volmacht Proxy Stemformulier Voting …

Investeerdersrelaties

Raad van Bestuur – 2 maart, 2022

Verslag comite onafhankelijke bestuurders – art. 7.97 WVV  Verslag Raad van Bestuur – art. 7.96 WVV Crescent NV – beoordelingsverslag art. 7 97 WVV

Investeerdersrelaties

KAPITAALSTRUCTUUR CRESCENT NV

(1) BASISGEGEVENS (a) Totaal maatschappelijk kapitaal EUR 14.090.155,53 (b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 1.994.069.717 (c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer) 1.994.069.717 Aandeelhouder (>3%) Aandelen % …

Investeerdersrelaties

Statutory Accounts – Enkelvoudige Jaarrekeningen 2020

CRESCENT_Geconsolideerde_jaarrekening_2020

Financiële kalender

Financiële Kalender

Financiële Kalender   Crescent heeft de intentie om haar financiële informatie in 2022 op volgende data te publiceren: Jaarresultaten 2021 en jaarverslag 2021: vrijdag 29 …

Bestuursverklaring

Bestuursverklaring

CRESCENT Corporate Governance Charter

Investeerdersrelaties

Crescent Raad van Bestuur

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, die door de algemene aandeelhoudersvergadering worden …

Aandeelhoudersvergaderingen

Algemene Aandeelhoudersvergadering 2021

Convocation Ordinary General Meeting (including agenda) (NL) Convocation Ordinary General Meeting (including agenda) (UK) Documents Volmachtformulier Stemformulier Jaarverslag 2020 (inclusief Jaarverslag Financiële Gedeelte 2020 / …

Kennisgeving

Kennisgeving

Overeenkomstig de voorschriften van de vigerende wetgeving inzake de`openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt’, …

Scroll naar top