FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV
FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV

FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV

FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV

Leuven, 23 februari, 2021 – 19u15 CET – CRESCENT NV (Euronext Brussel: OPTI), CRESCENT NV heeft op 28 december 2020 100% aandelen van UEST NV verkocht aan VAN ZELE HOLDING NV (VZH) voor 1  EUR (equity value), wat dezelfde waarde is als de oorspronkelijke aankoopprijs in 2019.

VZH is bestuurder en referentie aandeelhouder in CRESCENT NV, en heeft om deze reden een mogelijk strijdig belang van vermogensrechtelijke aard bij de transactie. De wettelijk vereiste procedures in toepassing van de belangenconflictenregeling werden gerespecteerd.

UEST NV is verkocht in de toestand waarin het zich bevindt, waarvan VZH op de hoogte is, inclusief de nood tot herstel van het werkkapitaal geraamd op 200.000 EUR. VZH is eveneens op de hoogte dat een bijkomende significante investering vereist is voor het updaten van de hardware en het softwareplatform.

CRESCENT beschouwt de activiteiten van UEST niet als strategisch, en verkiest haar investeringen te richten op ontwikkelingen in smart city en industrie toepassingen.

Het comité van onafhankelijke bestuurders besluit in haar advies aan de Raad van Bestuur dat na evaluatie van de beschikbare informatie, met in het bijzonder de verslagen van Finvision als onafhankelijke expert van 2 december 2020, de voorgestelde transactie geen kennelijke benadeling van de Vennootschap met zich brengt. Zij adviseert de Raad van Bestuur om deze transactie goed te keuren.

Het verslag van Finvision inzake waardering van deze transactie werd op de website van Crescent ter beschikking gesteld (www.opticrescent.com) onder Reports and Publications_Board Reports_Board of Directors_Verslag onafhankelijk expert.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

E-mail: investor@option.com

www.opticrescent.com

 

 

Related Posts

Nieuws

OCCASIONEEL PERSBERICHT – Crescent wint nog een smart city-project in Kroatië

Leuven, België – 10 juni – 7u30 CET, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent is verheugd aan te kondigen dat zijn …

Financieel Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – CRESCENT JAARRESULTATEN 2023

Leuven, België – 28 mei 2024 – 7u30 CET, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent bevestigt voltooiing van due diligence processen …

Jaarverslag

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 Jaarverslag 2023 – ESEF versie

Scroll naar boven