FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV
FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV

FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV

FINANCIELE INFORMATIE – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Verkoop UEST NV aan VAN ZELE HOLDING NV

Leuven, 23 februari, 2021 – 19u15 CET – CRESCENT NV (Euronext Brussel: OPTI), CRESCENT NV heeft op 28 december 2020 100% aandelen van UEST NV verkocht aan VAN ZELE HOLDING NV (VZH) voor 1  EUR (equity value), wat dezelfde waarde is als de oorspronkelijke aankoopprijs in 2019.

VZH is bestuurder en referentie aandeelhouder in CRESCENT NV, en heeft om deze reden een mogelijk strijdig belang van vermogensrechtelijke aard bij de transactie. De wettelijk vereiste procedures in toepassing van de belangenconflictenregeling werden gerespecteerd.

UEST NV is verkocht in de toestand waarin het zich bevindt, waarvan VZH op de hoogte is, inclusief de nood tot herstel van het werkkapitaal geraamd op 200.000 EUR. VZH is eveneens op de hoogte dat een bijkomende significante investering vereist is voor het updaten van de hardware en het softwareplatform.

CRESCENT beschouwt de activiteiten van UEST niet als strategisch, en verkiest haar investeringen te richten op ontwikkelingen in smart city en industrie toepassingen.

Het comité van onafhankelijke bestuurders besluit in haar advies aan de Raad van Bestuur dat na evaluatie van de beschikbare informatie, met in het bijzonder de verslagen van Finvision als onafhankelijke expert van 2 december 2020, de voorgestelde transactie geen kennelijke benadeling van de Vennootschap met zich brengt. Zij adviseert de Raad van Bestuur om deze transactie goed te keuren.

Het verslag van Finvision inzake waardering van deze transactie werd op de website van Crescent ter beschikking gesteld (www.opticrescent.com) onder Reports and Publications_Board Reports_Board of Directors_Verslag onafhankelijk expert.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

E-mail: investor@option.com

www.opticrescent.com

 

 

Related Posts

Halfjaarverslag

Crescent half year results 2023 – Volledig verslag – Full Report (in Dutch)

Halfjaarverslag-Crescent-2023

Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE & openbaarmaking van voorwetenschap: Update eerste semester 2023 en nieuwe bestuurder

Leuven, België – 18 september 2023 – 8u Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven (Euronext Brussels: OPTI) De Raad van bestuur van Crescent heeft bij de afsluiting van …

Aandeelhoudersvergaderingen

Algemene Aandeelhoudersvergadering 2023

Convocation Ordinary General Meeting (including agenda) (NL) Convocation Ordinary General Meeting (including agenda) (UK)   Documenten Volmachtformulier Stemformulier Proxy Voting form Jaarverslag 2022 (inclusief Jaarverslag …

Scroll naar top