GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – CRESCENT JAARRESULTATEN 2021
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – CRESCENT JAARRESULTATEN 2021

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – CRESCENT JAARRESULTATEN 2021

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

Crescent Jaarresultaten 2021

Leuven, België – 29 april 2022 – 7u30 – Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY)

 

Kernpunten 

– De omzetdaling van 8,7% is grotendeels te verklaren door het stopzetten van de verkoop van social distancing tags en door de divestment van Uest NV.

– Het sterke herstel van de omzet en het orderboek tijdens het vierde kwartaal is een goede indicatie voor de verwachte omzetgroei in 2022.

– De EBITDA stijgt van 0,4 miljoen EUR naar 0,7 miljoen EUR niettegenstaande 0,5 miljoen € aan eenmalige kosten. REBITDA gewijs komt dit neer op 7,4% op jaarbasis.

– De ‘services’ divisie presteert goed en evolueert in de richting van cloudbased IoT diensten.

– De ‘solutions’ divisie rond Option levert een positieve EBITDA bijdrage van 0,5 miljoen EUR hoofdzakelijk dankzij een sterke stijging van de IoT omzet met 33%.

– De bedrijfskosten zonder afschrijvingen, waardeverminderingen en kosten van op aandelen gebaseerde betalingen dalen met 16,6% in vergelijking met 2020.

– De netto-financiële schuld daalt met 1.3 miljoen EUR.

– Van Zele Holding NV verstrekt 0,5 miljoen EUR bijkomende middelen in 2021 en stelt in het eerste semester van 2022 bijkomend 1,7 miljoen EUR ter beschikking, telkens om het werkkapitaal van de vennootschap te verhogen in functie van de verwachte omzetgroei.

– Mede dankzij de overname en integratie van Remoticom wordt uitgegaan van een sterke omzetgroei van meer dan 20% in 2022.

 

Resultaten van het jaar

in k€ 2021 2020
Omzet         16.227         17.783
EBITDA               754               417
Bedrijfsresultaat          -3.291          -4.220
Netto-resultaat          -4.029          -4.731

 

Voor het tweede opeenvolgende jaar stijgt de EBITDA ondanks een lagere omzet door een verbeterde brutomarge en bijkomende kostenbesparingen.

De omzetten en EBITDA van de drie divisies waren in 2021:

in k EUR   Revenue per division   EBITDA per division
2021 2020 2021 2020
Solutions

7.154

8.064 467

-31

Services 6.613 7.106 1.229 1.302
Lighting 2.460 2.613 -63 110
Group costs -879 -964
Total 16.227 17.783   754 417

 

De daling van de omzet in de solutions divisie wordt verklaard door het wegvallen van de omzetten van de safe distance oplossingen (-0,5 miljoen EUR) en van de omzet van UEST NV, dat eind vorig jaar werd verkocht (-0,5 miljoen EUR).  Binnen de Solutions divisie is de IoT omzet daarentegen met 33% gestegen naar 4,2 miljoen EUR. Het volume verkochte Cloudgates steeg met 29%; met sensoren werd voor de eerste keer een omzet van 0,5 miljoen EUR gerealiseerd (vanuit de Greenfield Direct verkoopsovereenkomst).  De omzet van SAIT BV is daarentegen gedaald met 0,5 miljoen EUR door het ontbreken van grotere tunnelprojecten over 2021. Het segment levert een positieve EBITDA bijdrage van 0,5 miljoen EUR.

Ondanks de omzetdaling heeft de services divisie haar sterke resultaten doorgetrokken. Zij heeft het aandeel van haar recurrente inkomsten in de totaalomzet verhoogd, waardoor haar bruto-marge percentage is verbeterd. Ook verdere kostenbesparingen werden gerealiseerd.

In de loop van het tegenvallend eerste semester van 2021 werd besloten om de kostenstructuur van het Lighting segment sterk te verminderen, met als gevolg dat het breakeven punt gevoeilig is gedaald sinds het tweede semester en dat er terug een positieve EBITDA werd opgetekend vanaf dan. In 2021 zijn voor meer dan 0,3 miljoen EUR eenmalige en niet-recurrente kosten ten laste genomen.

 

Balans

 

in k€ 2021 2020
Totaal Eigen Vermogen 5.805 7.127
Netto financiële schuld* 4.305 5.616
Netto werkkapitaal ** -3.765 -4.711
*Financiële schulden verminderd met geldmiddelen
*Voorraden, handels-en overige vorderingen,
verminderd met handels- en overige schulden

 

Enerzijds steeg het eigen vermogen in 2021 dankzij kapitaalverhogingen via LDA Capital Ltd van 1,7 miljoen EUR, en dankzij twee kapitaalverhogingen via uitoefening van warranten (0,6 mijoen EUR); anderzijds werd het netto-verlies van 4 miljoen EUR overgedragen naar volgend boekjaar.

De daling in de netto financiële schuld is te danken aan aflossingen van leningen en leasingschulden ten bedrage van 1,6 miljoen EUR.

Het netto werkkapitaal daalde met 0,9 miljoen EUR, voornamelijk door overeenkomsten met enkele schuldeisers om hun bestaande schuld op langere termijn af te betalen.

 

Wij wensen erop te wijzen dat de commissaris een oordeel zonder voorbehoud heeft afgegeven over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen.

 

Vooruitzichten

Crescent heeft in het vierde kwartaal een omzet van 4,8 mio € en een EBITDA van 0,7 mio € gerealiseerd; deze positieve trend heeft zich doorgetrokken in de ontvangen verkooporders in het eerste kwartaal van 2022. Als de leveringstermijnen van de nodige componenten voor deze orders niet teveel worden vertraagd door de huidige componentenschaarste, zou dit de omzet in de eerste jaarhelft, samen met de eerste opname van Remoticom Holding in de resultaten met meer dan 20% moeten doen stijgen in vergelijking met het eerste semester van 2021.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

Related Posts

Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – Crescent bevestigt de verkoop van 2invision

Leuven, België – 28 juni 2024 – 7u30 CET, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent bevestigt de voltooiing van de verkoop …

Nieuws

OCCASIONEEL PERSBERICHT – Crescent wint nog een smart city-project in Kroatië

Leuven, België – 10 juni – 7u30 CET, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent is verheugd aan te kondigen dat zijn …

Financieel Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – CRESCENT JAARRESULTATEN 2023

Leuven, België – 28 mei 2024 – 7u30 CET, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent bevestigt voltooiing van due diligence processen …

Scroll naar boven