Milieuverantwoordelijkheid
Milieuverantwoordelijkheid

Milieuverantwoordelijkheid

Bij al haar activiteiten is Crescent zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu jegens haar personeel, aandeelhouders, klanten en het grote publiek. Daartoe zetten wij ons in voor een voortdurende verbetering van de bedrijfsomgeving van onze faciliteiten. Wij onderhouden en documenteren een milieubeheersysteem dat voldoet aan: ISO 14001: 1996, en houden rekening met alle relevante reglementaire en wettelijke vereisten, met inbegrip van die van de klanten en de lokale bedrijfsomgeving.

Ons milieubeleid omvat de volgende kernprincipes:

  1. communicatie van ons beleid, zowel intern als extern
  2. streven naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties
  3. rekening houden met de inbreng van personeel, klanten, aandeelhouders, overheid, lokale autoriteiten, belanghebbende derden en het grote publiek
  4. bewustmaking en opleiding inzake milieukwesties teneinde voor iedereen een beter milieu te creëren door middel van vermindering, recycling en hergebruik van afval, optimaal gebruik van hulpbronnen en stopzetting van het vrijkomen van verontreinigende stoffen in het milieu
  5. naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving
  6. voorkoming van vervuiling
  7. productie in een veilige omgeving van producten die worden geleverd volgens de specificaties en vereisten van de klant

Ons management zet zich in om de middelen te verschaffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de milieudoelstellingen en targets van het bedrijf worden gehaald.

Crescent heeft zich aanzienlijke inspanningen getroost om de verzoeken van klanten om maatwerk op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit resulteerde in ons aanbod van milieuvriendelijke en zeer aanpasbare verpakkingen.

Related Posts

Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP – Crescent trading update

Leuven, België – 19 februari 2024 – 7u30, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent rapporteert een niet-geauditeerde omzet voor 2023 van …

Halfjaarverslag

Crescent Group Bedrijfsupdate Eerste semester 2023

Crescent Groep Business Update Eerste semester 2023 Bekijk hier de online vergadering!    

Halfjaarverslag

Crescent half year results 2023 – Volledig verslag – Full Report (in Dutch)

Halfjaarverslag-Crescent-2023

Scroll naar boven