Milieuverantwoordelijkheid
Milieuverantwoordelijkheid

Milieuverantwoordelijkheid

Bij al haar activiteiten is Crescent zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu jegens haar personeel, aandeelhouders, klanten en het grote publiek. Daartoe zetten wij ons in voor een voortdurende verbetering van de bedrijfsomgeving van onze faciliteiten. Wij onderhouden en documenteren een milieubeheersysteem dat voldoet aan: ISO 14001: 1996, en houden rekening met alle relevante reglementaire en wettelijke vereisten, met inbegrip van die van de klanten en de lokale bedrijfsomgeving.

Ons milieubeleid omvat de volgende kernprincipes:

  1. communicatie van ons beleid, zowel intern als extern
  2. streven naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties
  3. rekening houden met de inbreng van personeel, klanten, aandeelhouders, overheid, lokale autoriteiten, belanghebbende derden en het grote publiek
  4. bewustmaking en opleiding inzake milieukwesties teneinde voor iedereen een beter milieu te creëren door middel van vermindering, recycling en hergebruik van afval, optimaal gebruik van hulpbronnen en stopzetting van het vrijkomen van verontreinigende stoffen in het milieu
  5. naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving
  6. voorkoming van vervuiling
  7. productie in een veilige omgeving van producten die worden geleverd volgens de specificaties en vereisten van de klant

Ons management zet zich in om de middelen te verschaffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de milieudoelstellingen en targets van het bedrijf worden gehaald.

Crescent heeft zich aanzienlijke inspanningen getroost om de verzoeken van klanten om maatwerk op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit resulteerde in ons aanbod van milieuvriendelijke en zeer aanpasbare verpakkingen.

Related Posts

Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Leuven, België – 22 juni 2022 – 18u – CRESCENT NV (EURONEXT: OPTI) – heeft op 21 juni 2022 een transparantiekennisgeving ontvangen van VAN ZELE HOLDING …

Nieuws

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)

Leuven, België – 20 juni 2022 – 17u40, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Zoals eerder aangekondigd heeft de vennootschap op 17 …

Group nieuws

OCCASIONEEL PERSBERICHT – Crescent/Remoticom kondigt uitbreiding van zijn Smart City-oplossingen naar Oost-Europa aan

OCCASIONEEL PERSBERICHT Crescent/Remoticom kondigt uitbreiding van zijn Smart City-oplossingen naar Oost-Europa aan   Leuven, België – 27 mei 2022 – 18u00 – Crescent NV (Euronext Brussels: …

Scroll naar top